IBM i Spreekuur 

 

Geacht Common lid en IBM i vriend(in),

Allereerst danken wij u als bestuur van Common Nederland voor uw trouwe lidmaatschap de afgelopen jaren! Zonder uw bijdrage is er geen IBM i gebruikersgroep Common mogelijk.

In deze toch moeilijke tijd menen wij dat het goed is juist extra inspanningen voor onze leden te verrichten teneinde goodwill te kweken voor de toekomst.

Een extra ingelaste online brainstorm sessie heeft uiteindelijk geresulteerd in de idee aan het eind van iedere maand voor onze leden een online IBM i spreekuur te houden. Tijdens dit spreekuur kunnen de leden hun IBM i gerelateerde vragen, problemen, klachten etc. delen met de aanwezige bestuursleden.

Het Common bestuur bestaat uit 5 leden die gezamenlijk veel kennis van en vele jaren ervaring met het IBM i platform hebben en beschikken over een groot netwerk van IBM i vrienden. Zij willen dit graag met haar leden delen omdat delen verbindt!

Het eerste online IBMi spreekuur zal zijn op 27 Juli aanstaande om 16:00

Tot 27 Juli!

 hieraanmelden